Vitajte na našom webe      

Naša geodetická kancelária sa zaoberá  inžinierskou geodéziou v investičnej výstavbe a katastrálnym vymeriavaním -vyhotovenie GP a vytýčením vlastníckych hraníc pozemkov. V prípade záujmu o ponúkané služby alebo pokiaľ potrebujete iba radu, napište  (geoimp.mp57(zavinač)gmail.com)  alebo volajte na mobil telefón číslo: 041/0904169245.

Najčastejšie požadované geodetické služby:

 • geometrický plán na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  (na majetkoprávne usporiadanie). 
 • zameranie stavby a vytýčenie hranice pozemku  vytýčenie bodov na hranici, kontrola oplotenia, a to hlavne pri dodržaní odstupov pri novostavbe
 • vytýčenie stavby vrátane overeného vytyčovacieho protokolu pre stavebný úrad
 • zameranie dokončenej novostavby  ku kolaudácií  stavby, geometrický plán stavby pre stavebný úrad a kataster
 • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby R.D., pre čerpanie úveru,dotácie stavby, geometrický plán rozostavanej stavby pre pre finančné domy bankový úver.

 • podklady pre projekt stavby  polohopisné a výškopisné zameranie
 • na zameranie pozemku  (oddelenie / rozdelenie / zlúčenie)  predaj, darovanie

 • riešenie vecného bremenana (na vyznačenie práva prechodu alebo na uloženie inžinierskych sietí na cudzom pozemku).

 • zameranie inžinierskych sietí alebo prípojok  vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn apod.
 • zameranie a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného diela- porealizačné zameranie (PSVD)pre kolaudáciu stavby

       a ďalšie ponuky služieb.

 

 

https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieParcelaFormInit.do

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
    

Ing Marian Povoda- GEOIMP

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Mapa stránok

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Produkty

PONUKA GEODETICKÝCH PRÁC :     * Geodézia v katastri nehnuteľností           o Geometrické plány           o Vytyčovánie hranic pozemkov          ...

Kontakt

GEOIMP Ing. Marián Povoda
- autorizovaný geodet a kartograf STÚ-Ba 1991
- stavebný inžinier- SÚRT- VŠDaS 1981 Ža.
Ing. Richard Povoda VÚT Brno
geodet a kartograf

Pittsburgská 2970/7
010 08 Žilina

http://www.geoimp.sk/
geoimp.mp57@gmail.com
povoda.marian@gmail.com
mobil: 0904169245,
richard.povoda@gmail.com
mobil: 0949432790
Tel.:
0904169245
0949432790

email:
geoimp.mp57@gmail.com